Sosyal Sorumluluk Projesi "Engelsiz Merdivenler

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, dünya nüfusunun görülmemiş hızla yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artışengelli sayısını her geçen gün artırırken, engelliler "dünyanın en ötekileştirilmiş grupları" arasında yer alıyor.Birleşmiş Milletler (BM), engelli bireylerin haklarına, yaşadıkları zorluklara ve sorunların çözüm yollarına dikkati çekmek amacıyla 1992'de 3 Aralık'ı "Dünya Engelliler Günü" ilan etti.Birleşmiş Milletler’inEngellilerin Haklarınaİlişkin Sözleşmesi ileengellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmek teminat altına alınmıştır.

 

OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden oluşmaktadır. Yani dünyada yaklaşık 1 milyar engelli birey bulunmaktadır. Bu nedenle, dünyadaki “en büyük azınlık” olarak nitelendirilmektedirler. Türkiye’de ise Ulusal Engelli Veri Tabanına göre engelli birey sayısı 2.473.891’dir. 

 

Ülkemizde 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları, benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirlerin alınması hüküm altına alınmıştır.

 

Üniversitemizin 2019-2020 öğretim yılı için belirlemiş olduğu “Engelli Değil Farklıyım” başlıklı sosyal sorumluluk projesi, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencileri tarafından “Engelsiz Merdivenler” teması ile gerçekleştirilmiştir. Binaların iç kısımlarında yer alan merdiven basamaklarının mermer yüzey kaplama olduklarından kaygan bir yapıda olması nedeniyle hem engellilerhem sağlıklı bireyler için kullanımda zorluklar meydana gelebileceği ve olası kazalara karşı büyük riskler taşıdıkları öngörülmüştür.

 

Bu proje ile Yüksekokulumuzun iç kısmında yer alan merdivenlerin yüzeyleri için pürüzlü, kaymayı önleyen, kendinden yapışkanlı bantların yapıştırılmasıyla başta engelliler olmak üzere merdivenleri kullanan tüm bireylerin rahat erişiminin sağlanması, olası kaza ve yaralanmaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

 

Projenin uygulama sürecinde Optisyenlik Programı öğrencileri,gruplara ayrılarak takım çalışması halindekaydırmaz bantları yönetmeliğe uygun bir şekilde merdivenlere uygulanmıştır. Bu sırada bina içinde insan hareketliliğinin devam edebilmesi için merdivenlerdeki çalışma kademeli olarak organize edilmiş ve kısa sürede bitirilmiştir.

 

Kaydırmaz bantların temininde sponsor olan ilimizin önemli işletmesi “YÜCEL OPTİK” maddi olarak büyük katkı sağlamıştır. Danışman öğretim elemanıÖğr. Gör. Dr. Serdar SPOR’un yürütücülüğünde proje hayata geçirilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin