Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri

İlk ve Acil Yardım

Acil Yardım Programında; acil bakımı hastane dışında profesyonel düzeyde uygulayan ambulans ve acil bakım teknikeri yetiştirilir. Bu bakım acil olay ile başlar, transport sırasında devam eder ve hasta tıbbi olanaklara sahip bir üniteye nakledildikten sonra biter. Ülkemizde kazalara bağlı ölümlerin yaklaşık %50 si taşıma sırasında olmaktadır. Diğer taraftan tüm kazalarda sunulacak acil yardım hizmetlerinde önemli eksiklikler mevcuttur. Bu eksiklikler, hizmeti verecek teorik-pratik bilgi ve beceriye sahip teknik personel eliyle giderilebilecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin